Πηγάδια - Βόθροι

Τσιμεντοσωλήνες Πηγάδιων - Βόθρων. Διαθέτουμε βόθρους μεγάλης διαμέτρου από τσιμέντο με οπές στα τοιχώματα για την καλύτερη απορροφητικότητά τους όπως και τσιμεντένια καπάκια για την σφραγισή τους. Επίσης κατασκευάζουμε τσιμεντοσωλήνες για την δημιουργία πηγαδιών.